Декларация за поверителност

Онлайн магазин www.tedko.bg собственост на „Тедко трейд“ ООД  с адрес: гр. Своге, ул. Александър Вутимски № 7, ЕИК 204692320, представлявано от Светла Николова Стоева гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти съгласно Регламент (EC) 2016/679 (“GDPR”), декларирайки че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт. С удостоверение N:431549 фирмата е вписана в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри".

Loading...
Loading...